Digitalna foto mašina

Fuji Frontier 350

Fuji_Frontier350

Cena: 14.000€
Detaljnije informacije su ovde.

Zainteresovani mogu
poslati ponude ovde

Digitalna foto mašina Agfa D-Lab. 1
(Verzija BASIC)

Cena: 8500€
Detaljnije informacije su ovde.

Zainteresovani mogu
poslati ponude ovde

Ako ste prevideli...
 • Fotografija >> Manipulacije oblikom

  Prilikom fotografisanja objekata koji su velikih dimenzija ili pak objekata koji su nam blizu dolazi do deformacija njihovog izgleda na fotografiji. Ove deformacije su posledica nesafršenosti objektiva pomoću…
  Opširnije...
 • Fotografija >> Manipulacije oblikom

  Prilikom prezentacije ove knjige dok je još bila samo u elektronskoj formi često su mi postavljali pitanje:”Kako si uspeo da prikažeš izgled ekrana”? Postoje i specijalni programi za…
  Opširnije...
 • Fotografija >> Manipulacije oblikom

  Fotografije za lična dokumenta su idealna dopunska primena digitalne mini laboratorije i digitalnog fotoaparata u kombinaciji. Fotografišete osobu, ubacite karticu u čitač, pustite Frontier-u da izradi fotografiju koja…
  Opširnije...

Foto mašina Agfa MSC 101d

Cena: 4500€
Detaljnije informacije su ovde.

Zainteresovani mogu
poslati ponude ovde

Početna Fotografija Uvod u rad Skeniranje

Skeniranje


Skeniranje je postupak prevodjenja nekog dokumenta (bilo da je na papiru ili nekoj vrsti filma) u digitalni zapis. Šta sve može da se skenira? Najčešće su to fotografije, nešto od štampanog materijala (novine, magazini, posteri itd…), ali moguće je skenirati i negative i slajdove.

Postoji jako puno vrsta skenera. Najčešći su tzv. “flatbed” ili ravni skeneri. Takvi skeneri imaju cenu od 35 € pa sve do 10000 €. Kod skenera važi pravilo “koliko para, toliko muzike”. Znači što više novca uložite u skener to ćete imati bolji mehanizam, bolju optiku i bolji softver za skeniranje i možete očekivati bolje rezultate skeniranja. U fotolaboaratorijama potreban je profesionalan nivo skeniranja pa samim tim je potrebno uložiti i relativno puno novca u skener. Tokom prakse pokazalo se da se Fuji Film najviše slaže sa skenerima firme Microtek i Epson (to će Vam biti jasno kad koristite opciju Print to Print iz Fuji-jevog progama na Frontendu jer se samo par Microtek-ovih i Epson-ovih skenera može direktno koristiti u toj aplikaciji). Kako je one prve dosta teško nabaviti uobičajena pojava kod nas je da se koriste Epsonovi skeneri. Jedan od najboljih izbora je naravno Epson Expression 1680 Pro. Oznaka PRO znači da poseduje i adapter za transparentno skeniranje i vrlo je bitno da imate ovu verziju ako zelite da skenirate negative i slajdove koji su veći od standardnog “lajka” formata (kojeg lako možete skenirati pomoću Frontier-a). Kupovinom ovako kvalitetnog skenera dobijate i kvalitetan softver za skeniranje a to je SilverFast AI.

Obično je najjednostavnije ovaj program instalirati kao Photoshop Plug-in i “prozvati” ga pomoću File – Import – SilverFast Expression 1680 PRO. Kada na ekranu dobijete sledeću sliku program je operativan i možemo početi sa skeniranjem.

alt


Stavite fotografiju u skener a lice fotografije okrenite nadole tako da vi vidite naličje fotografije.
 • Pritisnite dugme Prescan (time ćete izvršiti grubo ali brzo skeniranje cele površine skenera)
alt


 • Da bismo dalje mogli da određujemo parametre treba da vidimo kakva je fotografija u skeneru a to je upravo ono što radi komanda Prescan
 • Da ne biste gubili vreme  skenirajući ono čto Vam ne treba prvo odredite površinu finalnog skeniranja. To ćete uraditi tako što ćete levim dugmetom miša kliknuti malo iznad levog gornjeg vrha fotografije a zatim ga (još uvek držeći levi taster miša) dijagonalno povući do donjeg desnog kraja fotograije a onda otpustite levo dugme miša. Ukoliko se pojavi pravougaonik koji se sastoji od malih crtica dobro ste uradili ovaj korak.
alt

Program SilverFast AI ima puno podešavanja ali ćemo za sada da se zabavimo samo onim osnovnim koja su nam uvek potrebna.
U kartici General određujemo:
 • Scan Mode – mod skeniranja koji može biti Normal (skeniranje jednog po jednog okvira koji smo obeležili za skeniranje( ili Batch Scan kada se odjednom skeniraju više postavljenih okvira)
 • Original – ova opcija pokazuje način rada skenera koji može biti Reflective (ovaj mod se koristi za fotografije i štampani materijal ili Transparency (koji koristimo prilikom skeniranja slajda ili negativa)
 • Pos/Neg – Ova opcija je bitna ako je original transparentan jer onda treba da programu na neki način kažemo da li skeniramo negativ ili slajd. Ukoliko je original Reflective uvek treba izabrati opciju Positive.
 • Frame Set – je opcija pomoću koje se vrši učitavanje i snimanje rama za selektovanje površine skeniranja. U principu ova opcija i nije toliko bitna sem u slučaju da treba da skenirate puno fotografije (ili još češće slajdova u jednom prolazu a da oni budu jednako raspoređeni na površini za skeniranje).
alt


Sledeća kartica je Frame i u njoj određujemo:
 • Scan Type – ova opcija određuje način na koji program treba da tretira boje. Ovde postoji više opcija koje ćete redovno upotrebljavati. Ukoliko radite na nekoj “normalnoj” fotografiji koristićete 48 - > 24 Bit Color, ukoliko je objekat skeniranja crno bela fotografija koristićete 16 - > 8 Bit Grayscale, ukoliko treba da skenirate dokument koji ima samo jednu nijansu crne boje onda se opredeljujete za 1 Bit Line Art. Photoshop od verzije CS ima mogućnost rada sa 16 bita po kolornom kanalu. Time dobijate fajlove koji imaju više kolornih informacija ali takav fajl je i značajno veći od klasičnog sa 8 bita po kolornom kanalu. Ovu opciju će koristiti ili samo oni koji jako dobro znaju šta rade ili ako imate neku fotografiju gde je bitno da izvučete detalje kao što su senke u tamnim delovima slike ili obrnuto neki sjajevi u svetlim delovima fotografije. Sledeće dve opcije 48 Bit Coluor i 16 Bit Grayscale rade u takvom režimu da imaju 16 bitnu dubinu boja po kolornom kanalu. Sledeće dve opcije rade u HDR režimu koji Vam ni neće trebati.
 • Filter – ovo je vrlo bitna opcija jer pomoću nje možete da prilikom skeniranja dodate neki od filtera. Standardno je uključena opcija Auto Sharpen koja dodaje malo oštrine prilikom skeniranja, postoje i None (tad nije uključen nijedan filter), More Auto Sharpen (+) i More Auto Sharpen koji povečavaju oštrinu skeniranja i Less Auto Sharpen (-) i Less Autosharpen koje smanjuju oštrinu skeniranja.
altNajbitnija je i mnogo moćnija Unsharp Masking pomoću koje se može vrlo precizno odrediti parametar oštrine.
 • Intensity – Jačina primenjenog povećavanja oštrine
 • Threshold – Prag tolerancije
alt
 • Descreening je jako moćna komanda pomoću koje se rešavamo problema zvanog moare. Moare ne postoji na fotografiji već se javlja na štampanim materijalima kad se zbog tehnologije štamparskih mašina javljaju koncetrični krugovi u osnovnim štamparskim bojama (cyan, magenta, žuta i crna) i to na način da je skoro nemoguće popraviti takav sken. Descreening je dosta nezgodan postupak jer je potrebno iskustvo da biste brzo izabrali prave vrednosti.

alt

 • USM & Descreening je opcija u kojoj u jednom koraku radite prethodne dve operacije. Ova opcija je vrlo vremenski zahtevna i morate bgiti super iskusni da bi je mogli dobro primenjivati. Lično nikad je ne koristim.

alt

 • Image Type – je opcija u kojoj birate neke predefinisane vrednosti za skeniranu fotografiju i to prema objektu primarnog interesovanja koji se nalazi na fotografiji. Da razjasnim prethodnu rečenicu. Ukoliko se na fotografiji nalazi portret neke osobe izabraćete opciju Skin Tones, ukoliko se na fotografiji nalazi neki pejsaž izabraćete Landscape, mežutim ukoliko imate neki lik iza koga se nalazi pejsaž izabraćete opciju koja je bliža Vačem interesu. Ukoliko vam je bitno da osoba ima korektne boje birate Skin Tones u drugom slučaju ako je pejsaž ono što vam treba izabraćčete Landscape. Ostale  mogućnosti su Gold Tones kada skeniramo fotografije na kome je prvom planu Zlato, Technic kada imamo belu tehniku, Evening za fotografije ražene predveče, Snow za zimske radosti,


alt


Night za fotografije ražšene uveče, H-S-Cast za fotrografije koe imaju i jake senke i povrčine koje su sjajne, Highlight cast za fotografije koje imaju dosta jako svetlih delova, Shadow cast za fotografije koje imaju velike površine sa tamnim delovima i user defined kad ručno odrežujemo način na koji će softver da tumači fotografiju i to tako što odrežujemo kontrast, osvetljenje, najsvetliju tačku i najtamniju tačku.
 • Name – možete dati ime nekom okviru
 • Original Scale – pokazuje realnu veličinu selektovanog okvira u cm
 • Output – pokazuje veličinu izlaznog (skeniranog) fajla u cm (pri tom vodite računa da se ovde može promeniti realna veličina jer se ovde ne računa faktor dpi).
 • Q-Factor Screen – ovde određujete linijaturu kojom skenirate (ovo je malo čudno za sve one koji ne radi u pripremi za štampu, pa je bolje da više pažnje obratite na sledeće dve komande koje su mnogo bliže radu u fotolaboratoriji).
 • Mbyte – pokazuje koliki će izlazni fajl biti u megabajtima. ukoliko Vam je nešto sumnjivo uvek se možete poslužiti sa tabelom u kojoj sam izneo standardne veličine fotografija i njihove veličine u megabajtima.
 • DPI – je skraćenica za «dots per inch» ili prevedeno tačaka po inču. Kada bi to pojednostavili ovo bi bila mera za «gustina naseljenosti tačaka u inču». Kako je za nas najbitniji izlazni uređaj Fuji Film Frontier morate znati da je njegova rezolucija štampe 300 dpi. Ukoliko nešto skeniramo i želimo da izlazni otisak bude jednak originalu koristimo 300 dpi. Za umanjivanje nije loše skenirati takođe u 300 dpi pa u Photoshopu smanjivati na potrebnu dimenziju. Na ovaj način izlazni fajl će čak biti prividno oštriji. Međutim ukoliko je potrebno neku fotografiju uvećati to nije tako jednostavno ali pojednostaviću ako upotrebimo malo matematike. Pomnožite 300 dpi sa brojem koji predstavlja koliko treba da je uvećanje. Npr. imate fotografiju 9x13 cm a treba Vam duplo veća dakle 18x13 cm. Držeći se formule dolazimo da treba skenirati fotografiju u 600 dpi.


Sledeća kartica je densinometar pomoću koga merimo boje sa fotografije. To je zgodan alat pomoćni alat za iskusnije skeneriste jer se pomoću izmerenih vrednosti mogu predefinisati bela i crna tačka i tako dobiti drugačiji uslovi za skeniranje ali to prevazilazi ovaj kratak kurs skeniranja pa nećemo ulaziti tako duboko.

alt


Evo i par jednostavnih pravila za skeniranje:
 • Skenirana slika nikad nije tako dobra kao original
 • Ukoliko je moguće skenirajte negativ
 • Ukoliko nemate negativ najbolji izbor je fotografija na sjajnom papiru
 • Najgori slučaj je skeniranje štampanog materijala
 • Prilikom skeniranja štampanog materijala probajte sve metode za ublažavanje moare pa onda izaberite najbolji
 • Najbolji metod u jednom slučaju nije uvek dobar i u nekom drugom slučaju

Za ljubopitljive evo i par primera da uvidite kako su moguće drastične razlike:

alt

Na slici vidite originalan fajl. Prisutna je dobra oštrina i čiste boje.alt

U ovom slučaju korištena je opcija Descreening uz smanjene fajla na 150 DPI. Moare nije previše jak ali slika je duplo manja nego original i ima blagu neoštrinu.Ovakakav fajl naravno nije sjajan ali ipak bi se mogao koristi u velikom broju slučajeva.alt

Skenirano sa štampanog materijala uz korištenje opcija Descreening i Autosharpening. Primetna je velika moare.alt

Skenirano sa štampanog materijala uz korištenje opcije Descreening i bez Autosharpening-a. Postoji moare ali je manja.


Prilikom skeniranja početnici često imaju problema da odrede sa kolikom rezolucijom treba da skeniraju original. Zbog toga sam i ovde stavio par primera.
 • Ukoliko treba da napravite kopiju u razmeri 1:1 original treba da skenirate u 300 DPI - srednja fotografija sa strane
 • Ukoliko treba da napravite kopiju duplo manju od originala original treba da skenirate u 300 DPI a zatim da ga duplo smanjite - gornja fotografija sa strane
 • Ukoliko treba da napravite kopiju duplo veću od originala treba da skenirate u 600 DPI. Duplo veća kopija znači da se jedna stranica duplo povećava a jedna ostaje jednaka - donja fotografija sa strane
 • Ukoliko duplo povećavate obe stranice to je četvorostruko povećanje i tada treba da koristite rezoluciju skeniranja od 1200 DPI

alt


Na slici iznad vidite razliku između originalno skeniranog fajla u 1200 DPI (levi portret) i fotografije skenirane u 300 DPI a zatim četiri puta povećane pomoću komande Edit - Transform - Scale 400%. Evidentna je razlika u kvalitetu na strani levog portreta.

alt

Poslednje ažurirano (petak, 10 jul 2009 22:53)

argaiv1502

 

Dodaj komentar


Bezbedonosni kod
Osveži

pretraga
Anketa!
Na sajtu treba više
 
Rang po Alexi