Digitalna foto mašina

Fuji Frontier 350

Fuji_Frontier350

Cena: 14.000€
Detaljnije informacije su ovde.

Zainteresovani mogu
poslati ponude ovde

Digitalna foto mašina Agfa D-Lab. 1
(Verzija BASIC)

Cena: 8500€
Detaljnije informacije su ovde.

Zainteresovani mogu
poslati ponude ovde

Ako ste prevideli...

Foto mašina Agfa MSC 101d

Cena: 4500€
Detaljnije informacije su ovde.

Zainteresovani mogu
poslati ponude ovde

Početna Fotografija Manipulacija oblikom

Manipulacije oblikom

Opsecanje po konturi (frajštend)


Frajštendovanje ili opsecanje po konturi objekta je vrlo čest i dosadan postupak. Postoji mnogo načina da se to uradi a ovde ćemo predstaviti najjednostavniji način koji daje vrhunske rezultate a pri tom je i vrlo brz.
 • Učitajte fotografiju koju želite da opsečete
alt
 • Napravite duplikat layer-a koji sadrži objekat koji vam je potreban
 • Napravite nov prazan layer pazeći da se nalazi iznad malore napravljenog duplikata
 • ugasite vidljivost originalnog layera (tako što kliknete na malo oko s leve strane Layer-a u paleti Layers)

Na slici u paleti Layers vidite urađena prva tri koraka

 • Izaberite alatku brush a četkica treba da je oštra ( u ovom slučaju sam izabrao 19 tačaka veličinu četkice)
 • Izaberite neku boju koja ima dobar kontrast u odnosu na boju pozadine (pošto na ovoj fotografiji ne postoji crvena boja to je dobar izbor za boju četkice)
 • Uuveličajte sliku na 200% ( sve što je ispod 100% ne može da se koristi prilikom isecanja jer takav pogled nije dovoljno precizan. 100% pogled je dobar za većinu stvari a sve preko njega pomaže preciznosti. Isto tako nemojte da preterate sa nekim velikim uvećanjem jer će to usporiti rad a neće dati neku veću dobrobit kod preciznosti. Dakle, preporuka koja važi u 99% slučajeva je uveličanje od 100% do 300%)
 • U paleti Layers kliknite na "prazan" layer (time ste ovaj layer učinili aktivnim a to možete da ustanovite jer je on sada postao plav u paleti Layers) Opcrtajte objekat vodeći računa da radite na praznom layeru.

OBRATITE PAŽNJU!

Glavni trik kod opcrtavanja je da to ne radite slobodnom rukom jer je taj način spor i neprecizan. Moj savet je da koristite metod "žablji skok". Metod se sastoji u crtanju pravih linija koje će biti dugačke na mestima gde je objekat koji se opcrtava ravan, dok će u slučaju krivina na objektu prave linije kojima opcrtavamo objekat biti kratke i na taj način će aproksimirati krivinu.)

 • bitno je da linija kojom opcrtate objekat bude neprekidna (ukoliko dođete do ivice fotografije i to se računa kao da je linija neprekidna). Ovo je potrebno da bi u narednim koracima mogli da iskoristimo alatku Magic Wand i da jednim potezom izvršimo selekciju po boji, a neprekidna linija će biti granica prilikom takve selekcije.

Na slici  vidite kako se linija koju crtamo prosto "lepi" za ivicu objekta koji opcrtavamo. Ostaje Vam da strpljivo ponavljate ovaj proces vodeći računa da ne preterujete sa dužinom "žabljeg skoka" kojim opcrtavate.

alt

Ako neko ko ne poznaje ovu tehniku gleda šta radite nikako mu neće biti jasno kako se “stvara” linija koja prati oblik koji želite da isečete. Ta tehnika se zove “žablji skok” i predstavlja neverovatnu uštedu u vremenu a pri tom je precizna onoliko koliko mi želimo.

alt

Na slici  vidite potpuno crvenom bojom opcrtan objekat. Da biste i vi videli ovakvu sliku potrebno je da...
 • dvaput kliknite na alatku Hand ( ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 0) i time dobijate celu fotografiju vidljivu na ekranu
 • izaberite alatku magic wand (ili pritisnite taster W)
 • kliknite unutar opcrtanog objekta, pojaviće se takozvani marširajući mravi koji će pokazati koji deo layera je opcrtan (time ste na layeru koji ima na sebi samo ono što ste vi nacrtali selektovali unutrašnji deo crteža)

Slika  pokazuje takozvane "marširajuće mrave" koji pokazuju granicu selektovanog od neselektovanog dela Layera. Pošto smo selktovali unutrašnji deo layera sada možemo Photoshop-u da "kažemo" da bismo voleli kada bi taj deo fotografije zadržao a ostatak izbrisao. To se radi na sledeći način:

alt

 • izaberite komandu Select – Inverse (ili pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + CTRL + I )
 • isključite vidljivost praznog layera, tj layera na kome ste vršili opcrtavanje (kliknite na malo oko s leve strane praznog layera)
 • prebacite se na duplirani layer
 • pritisnite taster Delete

Obratite pažnju na ovaj važan detalj!

Prethodni postupak iako vrlo jednostavan, stvara velike probleme svim početnicima pa bi ga samo ukratko iskomentarisao. U toku rada često ćete biti u prilici da morate da selektujete neki komlikovani deo fotografije. Takve selekcije zahtevaju dosta vremena pa je mnogo puta jednostavnije selektovati sve ono drugo što nam ne treba i zatim pomoću komande Select - Inverse dati Photoshop-u uputstvo da izvrši inverznu selekciju.

alt
 • izaberite Select – Deselect (ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + D )
 • postupak je gotov, imate željeni objekat precizno isečen
 • moguće je da objekat ima poluprovidne delove (kao što je npr. kosa). Ukoliko se tako nešto desi primenjuje se filter extract o kojem će biti posebno reči u sledećem receptu.

Na slici se vidi finalni rezultat "frajštenda". Dok se ne uvežbate da ovaj postupak radite automatski dešavaće Vam se greške ali sa vremenom će sve to "leći" na svoje mesto.

Poslednje ažurirano (nedelja, 26 jul 2009 03:27)

Pfeifer s colleagues cialis australiassa buy. Testing with the FDA revealed the use of undeclared tadalafil and sildenafil in Mojo Nights Evol Nutrition can be recalling Mojo Nights on her behalf india generic cialis You may feel a slight burning or stinging within your mouth usuallu when you use medicines de venta cialis.
argaiv1654

 
Još članaka...
pretraga
Anketa!
Na sajtu treba više
 
Rang po Alexi