Digitalna foto mašina

Fuji Frontier 350

Fuji_Frontier350

Cena: 14.000€
Detaljnije informacije su ovde.

Zainteresovani mogu
poslati ponude ovde

Digitalna foto mašina Agfa D-Lab. 1
(Verzija BASIC)

Cena: 8500€
Detaljnije informacije su ovde.

Zainteresovani mogu
poslati ponude ovde

Ako ste prevideli...

Foto mašina Agfa MSC 101d

Cena: 4500€
Detaljnije informacije su ovde.

Zainteresovani mogu
poslati ponude ovde

Početna Audio Procesori za dinamičku obradu zvuka Istorijat

Istorijat

 

argaiv1298

Od samog početka snimanja zvuka i prenosa zvuka putem radio talasa odnosno TV prenosa, javila se potreba da audio signal bude konstantan i dobrog kvaliteta. U početku je to radio čovek i jednostavnim pomeranjem odgovarajučih potenciometara odnosno filtera u odredjenom momentu korigovao sam signal. To je podrazumevalo da čovek koji upravlja audio sistemom unapred zna, odnosno predoseti promene signala i shodno tome adekvanto digne ili spusti nivo. Razvojem tehnologije strujnih kola došlo se do izuma koji će sve to automatski da radi, KOMPRESORA ! Sam procesing audio signala je u početku smatran „crnom magijom“ nove tehnologije. U stvarnosti, radilo se o kreativnoj upotrebi iste.

Potpuno suprotno, našem verovanju, audio procesing nije star koliko i broadcast. Za početak ere modernog audio procesinga uzima se 1959. kada je predstavljen tada novi uređaj CBS Audimax I. Pre Audimax-a, postojala su razna AGC (Automatic Gain Control) pojačala i peak limiteri, ali je njihova glavna namena bila da „voze“ nivo ili da spreče premodulaciju signala. Audimax je razvila kompanija CBS Laboratories radeći na razvojnom projektu za CBS Radio Network. CBS su uređaj direktno prodavali nudeći prvi put u istoriji probu od 30 dana. Ovo je bio najuspešniji marketinški potez u istoriji audio opreme, a koristi se i danas.

 

cbsaudimax1

Slika 1: CBS Audimax I

Audimax je bio baziran na tehnologiji daljinski kontrolisanih cevi GE-6386. Dobijeni jednosmerni kontrolisani napon se mešao sa audio signalom i ponovo slao u cev. Da bi se izbegao prednapon na izlazu ugrađivana su push-pull balansirana kola. Identične DC komponente na obe strane kola su poništavale jedna drugu na izlazu. Ovo je rezultiralo dobro balansiranim push-pull kolom i mogućnošću da se amplituda signala bolje kontroliše.

Uređaji bazirani na cevnoj tehnologiji GE-6386 u 50-im godinama prošlog veka, imali su ugrađene GE-Unilevel i Gates Sta-Level, oba jednostavna AGC kompresora. Feedback kontrola je upotrebljena za izum DC kontrole napona, koja je kasnije modifikovana u attack i release kontrole. Sta-Level kolo je imalo Gates Level Devil funkciju koja je bila ništa drugo nego do jednostavan Gate.

Pre 6386 tehnologije, bila je uobičajena praksa da se pojavi šum mrežnog napona na izlazu peak limitera i AGC pojačala. Popularni uređaj u kasnim 40-im godinama prošlog veka je bio Langevin Progar. Ovaj uređaj se može smatrati prvim pravim audio procesorom, ako se izuzme činjenica da je zvučao prilično loše.

 

langevinprogar

Slika 2: Langevin Progar

U eri vladavine AM radio talasa, glavna namena uređaja nelinarnog audio procesinga je bila da spreče premodulaciju signala. Kada bi se noseći AM talas približio cutoff tački (na 100 % negativne modulacije), distorzija bi se rapidno povećavala, a lažni harmonici masovno generisali. Svaka AM radio stanica, od one najmanje pa sve do gigantskih, naoružanih sa predajnicima od 50 kW, imale su vezan peak limiter na predajniku da bi izbegle strašne cutoff-ove na 100 % negativne modulacije. Popularan uređaj u ranim 50-im je bio GE BA-6. Ovaj uređaj je imao smetnje u vidu tupih zvukova, ukoliko push-pull kola nisu bila dobro izbalansirana. Sredinom pedesetih GE (General Electric) je konstruisao limiter koji je mogao da reducira audio na RF nosiocu, kontrolišući na taj način amplitudu i demodulišući audio.

Pre pojave Audimaxa, profesija „kontrolora nivoa“ na radio i TV stanicama je bila češća pojava od hardvera koji bi tu istu funkciju radio automatski. Glavni razlog je bio taj što tehnologija još nije bila dovoljno razvijena da bi se izbegle neželjene pojave kao što su distorzija, podizanje šuma, itd.

 

POJAVA FM-a

Iako se FM pojavio u kasnim 40-im, nije bilo specijalno dizajniranih procesora za ovaj novi medij sve do 70-ih godina! Ili bi stanice koristile standardne peak limitere da izbegnu premodulaciju, ili ne bi koristile ništa, što nije bila retkost. Prosečno modulisan signal bio bi nizak i pažljivo regulisan. Pre-emfaziranje signala od 75 mikrosekundi je dovodilo do gubitka informacije, naročito kod brzih promena. U kasnim 50-im Fairchild Recording Equipment Co. predstavio je novi uređaj Conax. Prvobitno dizajniran za studije, ali pre svega za rezačice gramofonskih ploča. Ipak Conax je postao otac svih stereo limitera za broadcast. Raspoloagao dual band brzim attack i release podešavanjima, pre-emfaziranim limiterom i high-pass filterovanjem. Conax je i danas aktuelan limiter visokih frekvencija u mnogim studijima za snimanje muzike.


fairchildconax600

Slika 3 : Fairchild Conax 600

VLADAVINA AUDIMAXA

CBS Audimax je bio neprikosnoveni vladar do kasnih 60-ih. Nakon pojave Audimaxa I , brzo su usledili Audimax II i Audimax III, koji su bili unapređene verzije starijeg brata. Opcija Gate je dodata početkom 60-ih. Ključ uspeha i izvrsnih performansi Audimaxa jeste bila platforma sa Gate-om. To nije bilo ništa drugo do duplo kolo sa funkcijom konstantnog Release-a, ali je dozvoljeno dosta duže vreme sve dok izlazni signal ne padne ispod određene tačke. Kasnije u 60-im, CBS je predstavio poboljšanu verziju Audimaxa i dodao Volumax, pre-emfaziran FM Peak Limiter, kod kojeg su kontrole za nivo (gain) bile ništa drugo do jednostavno postavljene diode. Na kraju dekade napravljena je još jedna jedinica za rek, kao i jedinice za AM.

 

DAP

Vladavina Audimaxa završena je 1971., kada je Majk Dorou (Mike Dorrough) predstavio DAP (Discriminate Audio Procesor). Ideja o multiband processing-u u to vreme je bila neverovatna. Sredinom 50-ih, Altec-Lansing prodavao je svoj dual-band procesor koji je služio za mastering gramofonskih ploča i studijska snimanja, ali Dorou nije bio zadovoljan ograničenjima koja je imao ovaj i slični uređaji. Na nesreću, nijedan od velikih proizvođača nije imao poverenja u DAP, kao ni u Doroua. Ipak, on je verovao u svoju epohalnu ideju, uložio novac, i kako sam kaže, krenuo da sastavlja nove uređaje na svom kuhinjskom stolu u Burbanku u Kaliforniji, i da ih prodaje po sistemu od vrata do vrata. Ostalo je istorija... DAP je Doroua učinio slavnim i on će ostati upamćen kao čovek koji je dao najveći doprinos audio procesingu.

DAP je bio tri-band Kompresor i Peak Limiter sa donekle blagim karakteristikama. Njegovi parametri: attack, release, band splits itd. nisu bili podesivi od strane korisnika. Korišćena je PWM kontrola nivoa, slična onoj koju i danas koriste mnogi proizvođači. Pre pojave jeftinih VCA kola visokih performansi, ovo se smatralo prilično dobrim inženjerskim rešenjem. Krajnje vršne vrednosti signala (peak bile su prikazivane na serijski vezanim diodama koje su se nalazile na prednjoj strani uređaja.

.

majkdorou_i_njegov_dap310

Slika 4: Majk Dorou i njegov DAP 310


Dorou je instinktivno znao da će oštro razdvajanje između frekvencijskih opsega (band-ova) znatno uticati na kvalitet zvuka. Iz tog razloga DAP je imao veoma blage padove (slope) od oko 6 dB po oktavi. Phase Aligning filteri su još uvek bili u razvijanju. Svaki inženjer je znao da sa malo strpljenja može „ušminkati“ zvuk. Unutar uređaja je postojalo nekoliko desetina potenciometara.

 

OPTIMOD

FM je jačao sredinom 70-ih, a DAP nije mogao uspešno da se nosi sa problemom pre-emfaziranja od 75 mkrosekundi. FM je zahtevao veoma oštar low-pass filter da bi izbegao interferenciju sa pilot zvukom na 19 kHz. Kako je FM stereo umetnost počela da se razvija, inženjeri su primetili da audio značajno gubi na kvalitetu pri prolasku kroz ove filtere. Krivac za ovo je grupni delay, množenje različitih frekvencija kroz filter, pri različitim brzinama. Neki inženjeri su, u pokušaju da imaju jači signal bez premodulacije, kompletno uklanjali filtere iz svojih stereo generatora. Naravno, žestoka interferencija sa pilotom je bila neizbežna. Na sreću, moderni CD-ovi u poređenju sa trakama i pločama imaju superiorni odziv na visoke frekvencije, ali su i dalje daleko od pronalaska.

orbanoptimodfm8100

Slika 5 : Orban Optimod FM 8100

 

Robert Orban (Robert Orban) smatrao je da će kombinovanjem svih funkcija audio procesinga sa stereo generatorom postići bolju kontrolu. Uređaj Orban 8000, predstavljen 1975., dokazao je da je Orban bio u pravu. Njegov low-pass filter od 15 kHz bio je nelinearni filter bez značajnog preklapanja. Orban 8000 bio je dual-band procesing i reducirao je intermodulaciju po potrebi. Kasniji model, 8100, bio je jedinstven kao i njegov prethodnik, i postao jedan od najpopularnijih FM procesora u istoriji.

 

robertorban

Slika 6: Robert Orban

 

OSTALI PROIZVOĐAČI

Nijedan kratki istorijat audio procesinga ne bi bio kompletan bez nekoliko proizvođača koji do sada nisu pomenuti. Iako možda nisu vodeća imena kao CBS, Majk Dorou ili Orban, ipak su dovoljno doprineli razvoju audio procesinga. To bi bili CRL, Pacific Recorders, UREI, Inovoics i Texar.

CRL je izumeo Phase Rotator (obrtač faze) koji održava vršne vrednosti audia u istoj fazi. Ovo omogućava AM radio stanicama da premodulišu pozitivne vrhove i sačuvaju glasnoću, što, ako im predajnik dozvoljava, omogućuje dodatnu snagu i domet radio signala. Slična strategija je primenjena kod UREI BL-40 Modulimitera i kod Pacific Recorders Multi-Limitera. Pacific je takođe razvio triple-band kompresor koji koristi optičku kontrolu nivoa, i taj izum je nazvan Multi-Max. Opti kompresori su kasnije zamenjeni VCA tehnologijom. Ipak, danas se optička kontrola nivoa vraća na tržište kroz nekoliko modela, verovatno iz marketinških razloga.

urei_bl-40modulimiter

Slika 7 : UREI BL-40 Modulimiter

SLEDEĆA FAZA

Osamdesetih godina, Audio Prism, izum Texar-a, bio je jedinstveni 4-band audio procesor koji je koristio optičku kontrolu nivoa i „hold“ električno kolo kako bi redukovao promene unutar pojedinačnih band-ova. Audio Prism je bilo apsolutni hit i još uvek se koristi u mnogim stanicama kao pretprocesor signala. Kao što mu samo ime kaže, namena mu je bila da muzici vrati detalje koje su ostali uređaji gubili negde usput .

 

texar_audio_prism

Slika 8: Texar Audio Prism (par)

Još jedan inovativni proizvod bio je Vigilante Aphex Dominator, koji je i danas u etru mnogih velikih radio stanica. Koristi kompletno drugačiji pristup pre-emfaziranom limitovanju signala. Vigilante je sposoban da generiše razumnu glasnoću, i sačuva prezentnost u visokom spektru, kakva se ranije nije mogla čuti.

aphexdominator

Slika 9: Aphex Dominator

UNITY 2000i

Dizajniran na bazi koncepta poznatog kao „digitally-sampled analog“, Unity 2000i je poznat širom planete. To je bio prvi procesor koji vezuje kompozitni limiter sa sistemom. Takođe je jedan od prvih procesora koji dozvoljava korisniku da ima potpunu daljinsku kontrolu nad uređajem uz pomoć kompjutera kao interfejsa. Razvijanjem ideja koje stoje iza Vigilante-a, kod Unity-ja 2000i su iskorišćene prednosti i digitalnog i analognog procesinga. Ovo je bio prethodnik digitalnog procesinga.

unity_2000i

Slika 10: Unity 2000i

DSP

DSP (Digital Signal Procesing) je manipulacija digitalnim podacima u realnom vremenu. Krajem 80-ih bilo je jasno da se audio procesing može obrađivati u digitalnom domenu i da na taj način mnoge prednosti mogu biti realizovane. Početkom 90-ih, ne tako skupi, brzi DSP čipovi omogućili su digitalni audio procesing.

Rani DSP procesori sadržali su Audio Animation Paragon i Valley multiband jedinice. Ipak, stari analogni uređaji i dalje zvuče bolje i imaju veću glasnoću. Orban Optimod 8200 je prvi ozbiljan DSP uređaj za broadcast i postigao je instant popularnost zahvaljujući reputaciji koju su imali raniji modeli kompanije Orban. Sredinom 90-ih, CRL predstavlja svoj DSP procesor koji ima još bolje performanse.

orbanoptimod_fm_8200

Slika 11: Orban Optimod FM 8200

 

Stigli ste do kraja, odlično. To znači da je na redu nastavak priče o procesorima.

Poslednje ažurirano (utorak, 29 septembar 2009 11:38)

 

Dodaj komentar


Bezbedonosni kod
Osveži

pretraga
Anketa!
Na sajtu treba više
 
Rang po Alexi